YANGILIKLAR

August 12, 2019

Sug‘arta- mamlakatning iqtisodiy barqarorligiga ta'mir qiluvchi omil xisoblanadi. Buning sababi sug‘urta korxonalar tashkilotlar,tadbirkorlar va aholini himoya qilishi bilan bog‘liq. Ammo, bugungi kunda mamlakatimizda sug‘urta tashkilotlari...

Batafsil

May 21, 2018

 

 

Sug'urta qanday vazifalarni hal qiladi?

Sug'urtalangan xatarlar oqibatida etkazilgan moddiy va / yoki moliyaviy zarar miqdoridan qat'i nazar, kompaniyaning bozorda mavqeini maksimal darajada saqlab turish (yuklarni sug'...

Batafsil

Sayohat